Toegankelijkheidsmonitor 2010

Moniteur de l'accessibilité 2010


Inleiding

De meeste mensen associëren toegankelijkheid voor mensen met een handicap meteen met openbare gebouwen, overheidsdiensten of het openbaar vervoer. De evolutie van onze maatschappij naar een kennis- en informatiemaatschappij brengt de informatie van internet- en communicatietechnologie (ICT) echter steeds meer op de voorgrond.

Voor mensen met een handicap hoeft de opmars van het internet niet de zoveelste drempel te zijn die zij moeten overwinnen. Integendeel: digitale informatie is van nature toegankelijker dan gedrukte of gesproken informatie. Het internet bezit hierdoor het potentieel om het communicatie- en informatiemedium bij uitstek te worden voor wie blind of slechtziend is, een motorische beperking heeft of om een andere reden een aangepaste computer gebruikt. Dit potentieel komt echter pas tot zijn recht als een website gebouwd is met aandacht voor een aantal toegankelijkheidsrichtlijnen.

De Toegankelijkheidsmonitor is een meetinstrument dat in 2007 door AnySurfer is ontwikkeld in samenwerking met K-point, het onderzoeks- en kenniscentrum betreffende ICT en inclusie van de Katholieke Hogeschool Kempen. De monitor brengt de toegankelijkheid van de Belgische websites jaarlijks in kaart. In de loop van het studiejaar 2009-2010 controleerden 787 studenten van 9 verschillende Vlaamse hogescholen en het VDAB-opleidingscentrum in Genk samen 523 Belgische websites op een vlotte toegankelijkheid.

Slechts 9,7% van de onderzochte websites haalde een gewogen eindcijfer (*) van minstens 75%, de drempelwaarde om te kunnen spreken van een behoorlijk toegankelijke website. Dit is bijzonder weinig, maar wel een verbetering ten opzichte van het resultaat van de Toegankelijkheidsmonitor 2009. Toen voldeed 7%. In de editie van 2007 voldeed slechts 4%.

Met dit project willen we studenten informatica, webdesign en multimedia - de webwerkers van de toekomst - doen nadenken over het belang van een toegankelijk internet en hen de principes van universeel ontwerp bijbrengen. Zo hopen we dat zij op hun beurt een steentje zullen bijdragen aan een toegankelijker internet. Met de resultaten van dit onderzoek zetten we ook de problematiek in de kijker bij eigenaars van websites, webdesigners en ontwikkelaars, beleidsmakers en politici.

Steekproef

Op het moment van schrijven (11 oktober 2010) staat de teller van geregistreerde domeinnamen die eindigen op .be bij DNS België op 1.075.451. Daarin zijn de Belgische websites die eindigen op .com, .org of een ander TLD niet eens begrepen. Al die sites controleren op een vlotte toegankelijkheid is een onmogelijke opdracht. Daarom stelden we een steekproef samen die volgende categorieën bevat:

 • Bank en verzekering
 • Bouwen en wonen
 • Commerciële radio
 • Commerciële televisie
 • Communities
 • Concertzalen
 • Consumentenzaken
 • Eten en drinken
 • Film en muziek
 • Games
 • ICT-nieuws
 • Immobiliën
 • Jobs
 • Kinderen
 • Lifestyle en gezondheid
 • Muziekfestivals
 • Nieuws
 • Openbare radio
 • Openbare televisie
 • Overheid
 • Populaire weblogs
 • Portaalsites
 • Senioren
 • Shopping
 • Sport
 • Telecomaanbieders
 • Tickets
 • Toerisme
 • Vlaamse overheid
 • Zoeken
 • Zoekertjes en veiling

Elke categorie bevat een vijftal websites. Er werden 149 websites gecontroleerd. Omdat er geen betrouwbare bronnen zijn met bezoekerscijfers voor Belgische websites, hebben we ons laten inspireren door de zoekresultaten van Google België. We hebben de optie 'Zoek in Belgische websites' aangevinkt en als zoekterm hebben we de naam van de categorie (waar nodig aangevuld met synoniemen en versterkende kernwoorden) gebruikt. De top vijf met meest relevante zoekresultaten hebben we als vertrekbasis genomen, maar een manuele filtering van de resultaten bleek noodzakelijk om de representativiteit van de steekproef te waarborgen.

De steekproef is samengesteld op 30 oktober 2009. Elke categorie bevat (waar mogelijk en relevant) zowel Franstalige als Nederlandstalige websites.

Uitbreiding 1 van de steekproef: Vlaamse overheid

Op vraag van de dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid gebruikten we voor de categorie 'Vlaamse overheid' een aparte steekproef van 299 websites. Deze steekproef werd aangeleverd door de dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid en integraal overgenomen.

Merk op dat de algemene steekproef ook een aantal websites bevat van de Vlaamse overheid. Zo komt Sporza voor onder 'sport' terwijl het ook een website van de Vlaamse overheid is. Dubbels tellen maar éénmaal mee in het eindresultaat.

Uitbreiding 2 van de steekproef: Provincie Antwerpen

In 2009 werd AnySurfer benaderd door het provinciebestuur van Antwerpen met de vraag om ook haar websites aan een controle te onderwerpen. Dat is de reden waarom u in de resultaattabel ook een kolom 'Provincie Antwerpen' terugvindt. De studenten hebben alle Antwerpse gemeentelijke websites gecontroleerd, aangevuld met de website van de provincie en de website van Toerisme Antwerpen. In totaal werden voor de provincie 77 websites gecontroleerd.

Als we de websites in de drie steekproeven samentellen en de dubbels aftrekken, bekomen we een totaal van 523 websites.

Methodologie

Om de steekproef van websites te controleren, deden we een beroep op de studenten van:

In een eerste fase verzorgden twee AnySurfer-medewerkers (waaronder een blinde ervaringsdeskundige) in iedere school een gastcollege bestaande uit een sensibiliserend en een technisch luik. Hierin maakten de studenten kennis met de algemene problematiek, het AnySurferlabel en toegankelijkheidsrichtlijnen. Daarnaast leerden studenten een website doorlichten aan de hand van de QuickScan-procedure.

In een tweede fase werd aan iedere student gevraagd om een rapport op te stellen voor twee van de 553 websites. Ze kregen hiervoor toegang tot een gecontroleerde en beveiligde online-omgeving. Iedere website werd minstens twee maal gecontroleerd door minstens twee verschillende studenten. De websites van de Vlaamse overheid werden, omwille van tijdsgebrek, slechts eenmaal doorgelicht.

AnySurfer QuickScan

De bestaande auditprocedure die AnySurfer hanteert, is uitgebreid en vereist specifieke technische voorkennis. Om een snel, maar betrouwbaar idee te krijgen van de toegankelijkheid van de gecontroleerde websites, was een eenvoudiger en minder tijdrovend instrument nodig. De AnySurfer QuickScan biedt een procedure die snel kan vaststellen of een website (on)toegankelijk is. De QuickScan bevat een selectie van 15 criteria die de toegankelijkheid van een website het meest beïnvloeden. Aangezien deze criteria slechts een selectie vormen uit de volledige auditprocedure, doet de AnySurfer QuickScan geen uitspraak over de volledige toegankelijkheid van een website. Om te bepalen of een website toegankelijk is, moet een volledige audit uitgevoerd worden.

De QuickScan biedt met andere woorden een antwoord op de vraag: "Voldoet deze website aan de minimumcriteria om in aanmerking te komen voor het AnySurferlabel?".

Om tot een realistisch toegankelijkheidscijfer te komen, krijgt elk van de 15 criteria bovendien een gewicht (*) van 1, 2 of 3.

In de rapportage is elk ijkpunt beoordeeld als Oké, Niet oké, Niet van toepassing of Ik weet het niet, gevolgd door een toelichting. Rapporten die meer dan driemaal de beoordeling 'ik weet het niet' bevatten werden niet opgenomen in de resultaten. Een website slaagt voor de AnySurfer QuickScan indien ze een score haalt van minstens 75%.

De studenten controleerden minstens 10 representatieve pagina's van elke website. Daar horen in ieder geval altijd bij (indien beschikbaar uiteraard):

 • De homepage
 • Twee typische inhoudspagina's
 • De contactpagina
 • De sitemap
 • De zoekpagina en de pagina met zoekresultaten

Resultaten

Algemene resultaten

In onderstaande lijst merkt u dat de meeste websites (23,5%) een score behaalden tussen de 50 en 60% Slechts 36 websites (6,5%) behaalde 80% of hoger en geen enkele website behaalde meer dan 90%.

 • 24 websites scoren tussen 0 en 10%
 • 37 websites scoren tussen 10% en 20%
 • 37 websites scoren tussen 20% en 30%
 • 53 websites scoren tussen 30% en 40%
 • 85 websites scoren tussen 40% en 50%
 • 130 websites scoren tussen 50% en 60%
 • 110 websites scoren tussen 60% en 70%
 • 41 websites scoren tussen 70% en 80%
 • 36 websites scoren tussen 80% en 90%
 • Geen enkele website behaalt meer dan 90%

54 van de onderzochte websites of 9,7% scoren 75% of meer.

In volgende tabel kan u aflezen wat de gemiddelde score is voor ieder van de 15 gecontroleerde ijkpunten.

Resultaten per ijkpunt

Om de leesbaarheid te verhogen hebben we de percentages afgerond tot een halve procent na de komma.

Eindcijfers
NummerCriteriumAlgemene steekproefVlaamse overheidProvincie AntwerpenGemidd. slaagpercentageGewicht (*)
1 Heeft iedere pagina een betekenisvolle titel? 61,5% 66% 35,5% 54% 2
2 Is de website bruikbaar zonder muis? 89% 82,5% 51% 74% 3
3 Zijn hyperlinks duidelijk te onderscheiden van andere tekst? 61,5% 73% 55% 63% 2
4 Zijn links betekenisvol? 82% 84% 78,5% 81,5% 2
5 Kan bewegende inhoud worden stopgezet? 73% 79% 81% 77,5% 2
6 Treden bij vergroting geen overlappingen op? 73,5% 88% 68% 76,5% 1
7 Contrasteert de tekstkleur voldoende met de achtergrond? 62% 61% 57,5% 60% 1
8 Hebben alle afbeeldingen een alternatieve beschrijving? 53% 67% 39,5% 53% 3
9 Is gesproken tekst in audio- en videofragmenten ook tekstueel beschikbaar? 75% 78% 85% 79% 3
10 Zijn formulieren gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-elementen? 51% 57% 50% 52,6% 2
11 Zijn gegevenstabellen gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-elementen? 70% 69% 65,5% 68% 2
12 Zijn koppen gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-elementen? 70,5% 79% 57% 69% 2
13 Zijn lijsten gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-elementen? 73,5% 72% 68% 71% 2
14 Zijn er alternatieven voor belangrijke paginaonderdelen in Flash? 44,5% 23% 44% 37% 3
15 Voldoet de homepage strikt aan de HTML-versie die aangegeven staat in de broncode? 3% 5% 2,5% 3,5% 1
  Totalen 59% 65% 55% 59,5%  
  Totalen (gewogen) 61% 66,5% 57% 59%  

* Gewicht: Hoe hoger het cijfer, hoe zwaarder het doorweegt in de beoordeling van de website. Zo zal een website die niet voldoet aan criterium 2 (met gewicht 3), lager scoren dan een website die niet voldoet aan criterium 15 (met gewicht 1) terwijl ze evenveel negatief beoordeelde punten hebben.

Hieronder volgt een korte beschrijving van ieder ijkpunt met de herhaling van het slaagpercentage. Bij de berekening van de percentages hebben we ook alle punten die niet van toepassing waren, als 'voldaan' beschouwd. Een website die bijvoorbeeld geen video bevat, scoort daarom positief op het punt tekstversie voor videofragmenten.

1. Heeft iedere pagina een betekenisvolle titel? (54%)

Iedere pagina moet een duidelijke en unieke titel krijgen. De paginatitel is het eerste paginakenmerk dat spraakprogramma's voor blinden voorlezen en daarom een belangrijke navigatiehulp. De titel verschijnt in de titelbalk van een webbrowser en wordt bovendien gebruikt in de resultaatlijst van zoekmachines. Wanneer u een webpagina in uw favorieten plaatst, wordt de titel automatisch overgenomen.

Een betekenisvolle paginatitel vermeldt naast de naam van de pagina ook de naam van de website, zoals bijvoorbeeld 'Onze diensten - Boekhoudkantoor Devloo' of 'Contact - Vlaanderen.be'.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 61,5%
 • Vlaamse overheid: 66%
 • Provincie Antwerpen: 35,5%

2. Is de website bruikbaar zonder muis? Gemiddelde score (74%)

Bezoekers met een motorische beperking kunnen niet goed overweg met de muis. Ook blinden kunnen de muis niet hanteren en zijn aangewezen op het toetsenbord om de computer te bedienen. Over het algemeen hoeft een webdesigner daar niets speciaals voor te doen. Echter, op sommige websites zijn een aantal acties, zoals het openen van een menu, exclusief geassocieerd met muisfuncties. Hierdoor komt een aantal bezoekers vroeg of laat vast te zitten.

Menu's die pas openklappen wanneer u er met de muis over beweegt, komen het vaakst voor. Op sommige websites kan men knoppen pas activeren door de muisknop in te drukken en weer los te laten, of door te dubbelklikken, acties zonder equivalent voor wie het toetsenbord gebruikt. Gelukkig is er meestal slechts een kleine technische ingreep nodig om dergelijke scripts ook bruikbaar te maken voor wie enkel het toetsenbord kan gebruiken.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 89%
 • Vlaamse overheid: 82,5%
 • Provincie Antwerpen: 51%

3. Zijn hyperlinks duidelijk te onderscheiden van andere tekst? (63%)

Het volstaat niet om links in doorlopende tekst aan te duiden met een afwijkende tekstkleur. Wie kleurenblind is of een monochroom beeldscherm gebruikt, moet de links ook kunnen herkennen op basis van een ander tekstkenmerk. Onderstreping is hiervoor het best geschikt.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 61,5%
 • Vlaamse overheid: 73%
 • Provincie Antwerpen: 55%

4. Zijn links betekenisvol? (81,5%)

Een gebruiker leidt de bestemming van een link af uit de linktekst. Gebruik daarom altijd een betekenisvolle omschrijving. Het doel van een link kan bij voorkeur uit de linktekst alleen afgeleid worden. Wanneer de linktekst zelf niet betekenisvol is maar wel duidelijk wordt door zijn context, is aan dit ijkpunt voldaan.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 82%
 • Vlaamse overheid: 84%
 • Provincie Antwerpen: 21,5%

5. Kan bewegende inhoud worden stopgezet? (77,5%)

Bewegende inhoud kan zeer storend zijn voor sommige bezoekers. Mensen een aandachtsstoornis kunnen zich niet concentreren op de inhoud van een pagina wanneer ze afgeleid worden door flitsende of bewegende elementen.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 73%
 • Vlaamse overheid: 79%
 • Provincie Antwerpen: 81%

6. Treden bij vergroting geen overlappingen op? (76,5%)

Zorg ervoor dat geen overlappingen ontstaan die de leesbaarheid verminderen als bezoekers de tekengrootte aanpassen met behulp van de ingebouwde voorzieningen van de browsers. Wanneer de bezoeker bijvoorbeeld de optie 'Beeld > Tekengrootte > Extra groot' kiest in Internet Explorer moeten navigatie en inhoud leesbaar blijven.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 73,5%
 • Vlaamse overheid: 88%
 • Provincie Antwerpen: 68%

7. Contrasteert de tekstkleur voldoende met de achtergrond? (60%)

Zorg ervoor dat de kleur van informatieve paginaonderdelen (zoals tekst en schema's) voldoende contrasteert met de achtergrond. Vermijd daarnaast de kleurencombinaties rood/groen, zwart/rood, wit/geel, en groen/blauw. Vooral slechtzienden en ouderen hebben hier baat bij maar ook de gemiddelde surfer, bijvoorbeeld in een omgeving met fel zonlicht.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 62%
 • Vlaamse overheid: 61%
 • Provincie Antwerpen: 57,5%

8. Hebben alle afbeeldingen een alternatieve beschrijving? (53%)

Slechtzienden en blinden gebruiken speciale software die de teksten op het computerscherm vergroot, voorleest of weergeeft op een elektronische brailleregel. Die software kan ook afbeeldingen, grafische links en knoppen toegankelijk maken op voorwaarde dat de webdesigner of redacteur beknopte tekstbeschrijvingen heeft toegevoegd. Die teksten verschijnen niet op het scherm, maar worden wel opgepikt door de software die blinden en slechtzienden gebruiken. Daarom dient u aan iedere afbeelding een tekstbeschrijving te koppelen.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 53%
 • Vlaamse overheid: 67%
 • Provincie Antwerpen: 39,5%

9. Is gesproken tekst in audio- en videofragmenten ook tekstueel beschikbaar? (79%)

In 2006 heeft YouTube de videorevolutie op het internet ingezet. Op Youtube.com kan iedereen videofragmenten uploaden en bekijken. YouTube maakt het beheerders van websites eenvoudig door videofragmenten te verpakken in een stukje code waardoor u ze kunt toevoegen op uw eigen website of blog. Miljoenen websites maken daar vandaag dankbaar gebruik van.

Iets meer dan 20% van de door ons onderzochte websites bevat een of meerdere video- of geluidsfragmenten. Als het om eigen content gaat, zoals reportages, interviews, instructiefilmpjes of televisiespots, dan is het noodzakelijk om dit materiaal toegankelijk te maken voor bezoekers die het geluid niet kunnen horen. Zelfs als ze gehost worden door websites als YouTube of GarageTV. Het zijn vanzelfsprekend vooral dove en slechthorende internetgebruikers die op problemen stuiten. Voor hen moet de gesproken inhoud van audio- en videofragmenten ook als tekst beschikbaar zijn op de website. Mensen die het geluid niet horen of de video niet zien, krijgen zo toegang tot dezelfde informatie. Voor video’s is het wenselijk dat er gesynchroniseerde ondertitels zijn (net zoals op televisie), maar dat is niet verplicht. Als de uitgeschreven tekst ook beschikbaar is op een afzonderlijke tekstpagina, is aan dit ijkpunt voldaan.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 75%
 • Vlaamse overheid: 78%
 • Provincie Antwerpen: 85%

10. Zijn formulieren gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-elementen? (52,5%)

Formulieren op internet bestaan enerzijds uit formuliervelden (zoals invoervelden, keuzerondjes, aankruisvakjes en keuzelijsten) en anderzijds uit instructies, die informatie geven bij een formulierveld. Het volstaat niet om deze instructies in de buurt van een veld te plaatsen; ze moeten ook expliciet met elkaar verbonden zijn in de broncode.

Dat is op de eerste plaats een belangrijke hulp voor blinden die een spraakprogramma gebruiken. Deze software kan niet zelf inschatten welke instructie bij welk formulierveld hoort. Door de twee met elkaar te verbinden kan de juiste instructie voorgelezen worden.

Het heeft ook voordelen voor muisgebruikers: om een keuzerondje of aankruisvakje aan te vinken of om de cursor in een veld te plaatsen volstaat het om op de instructie te klikken. Vooral mensen met een motorische beperking maken hier dankbaar gebruik van.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 51%
 • Vlaamse overheid: 57%
 • Provincie Antwerpen: 50%

11. Zijn gegevenstabellen gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-elementen? (68%)

Blinden en ernstig slechtzienden hebben geen visueel overzicht van een tabel. Daarom moeten hoofdingen correct aangeduid worden in de broncode. Op die manier kunnen zij makkelijker hun weg vinden in gegevenstabellen.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 70%
 • Vlaamse overheid: 69%
 • Provincie Antwerpen: 65,5%

12. Zijn koppen gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-elementen? (69%)

Om hypertekst toegankelijk te maken, volstaat het niet om visueel aan te duiden wat een kop, een lijst of een citaat is. U moet ook de bijbehorende structuurtags gebruiken in de broncode van de website. Zo kunnen spraakprogramma's automatisch inhoudsopgaves samenstellen en lijsten met verschillende niveaus beter doorzoekbaar maken. Dat is ondermeer nuttig voor blinden en dyslectici.

Semantisch gestructureerde hypertext past zich ook beter aan aan persoonlijke stijlbladen. Met behulp daarvan kunnen slechtzienden de kleur, het lettertype, de grootte en de positie van verschillende tekst- en paginadelen nauwkeuriger bepalen.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 70,5%
 • Vlaamse overheid: 79%
 • Provincie Antwerpen: 57%

13. Zijn lijsten gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-elementen? (71%)

Dit criterium is identiek aan het vorige maar richt zich specifiek op het gebruik van lijsten in plaats van koppen.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 73,5%
 • Vlaamse overheid: 72%
 • Provincie Antwerpen: 68%

14. Zijn er alternatieven voor belangrijke paginaonderdelen in Flash? (37%)

Adobe Flash is een bedrijfseigen browser plug-in waarmee webontwikkelaars interactieve en multimediale webtoepassingen kunnen bouwen. Flash is ook populair bij wie animaties, spelletjes en advertenties ontwerpt voor het web.

Ondanks de populariteit van de plug-in, zijn websites met Flash traditioneel een belangrijk struikelblok voor blinde en slechtziende internetgebruikers. Dat heeft niet alleen te maken met de complexiteit en het sterke visuele karakter van de meest Flash-toepassingen. Flash is van oorsprong een grotendeels gesloten technologie. Voor ontwikkelaars van aangepaste software voor slechtzienden en blinden is het daarom erg lastig om ondersteuning in te bouwen voor Flash. In dat opzicht is Flash tegengesteld aan de webstandaarden HTML en CSS waarvan alle specificaties vrij beschikbaar zijn en niet toebehoren aan een bedrijf.

Er is slechts een handvol programma's op de markt, bovendien beperkt tot gebruikers van Microsoft Windows, die blinde en slechtzienden basistoegang geven tot Flash-toepassingen. Om een website toegankelijk te kunnen noemen, is het daarom noodzakelijk om een alternatief aan te bieden voor onderdelen die gebruikmaken van Flash. Als Flash louter decoratief gebruikt wordt, is een alternatief overbodig.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 44,5%
 • Vlaamse overheid: 23%
 • Provincie Antwerpen: 44%

15. Voldoet de homepage strikt aan de HTML-versie die aangegeven staat in de broncode? (3,5%)

Het World Wide Web Consortium, kortweg W3C, is de organisatie die de standaarden voor het internet bepaalt. Een website die de standaard voor HTML volgt, bevat reeds een stevige basis om ook toegankelijk te zijn. U kunt een website snel en eenvoudig controleren door het webadres in te vullen op http://validator.w3.org.

Percentage van websites die geslaagd zijn of waar het criterium niet van toepassing is

 • België: 3%
 • Vlaamse overheid: 5%
 • Provincie Antwerpen: 2,5%

Top 5

Binnen de drie verschillende steekproeven, scoren volgende websites het hoogst. Het gaat om een momentopname (de websites zijn gecontroleerd tussen 1 februari 2010 en 20 april 2010 en het is daarom mogelijk dat dezelfde websites bij een volgende test een hoger of lager eindcijfer zullen behalen.

Algemene steekproef

 1. 2dehands.be
 2. Belgium.be
 3. Cookstore.be
 4. Caktus
 5. Goed Gevoel

Vlaamse overheid

 1. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
 2. DITO Vlaanderen
 3. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
 4. Databank Onderwijsliteratuur Vlaanderen
 5. Dopinglijn

Provincie Antwerpen

 1. Provincie Antwerpen
 2. Gemeente Arendonk
 3. Toerisme Provincie Antwerpen
 4. Gemeente Lier
 5. Gemeente Retie

Conclusie

De overgrote meerderheid van de onderzochte websites (90,3%) voldoet niet aan de basiscriteria voor toegankelijkheid. Bezoekers met en zonder handicap zullen moeite ondervinden om deze websites te bezoeken. De sites van de Vlaamse overheid scoren iets beter dan de algemene steekproef van Belgische websites. De sites van de provincie Antwerpen (voornamelijk gemeentelijke sites) scoren iets lager. Amper de helft van de onderzochte websites voorziet alternatieve omschrijvingen van afbeeldingen voor blinden. Personen met een motorische beperking kunnen op 3 van de 10 sites niet navigeren met het toetsenbord. Op 20% van de websites staan audio- en videofragmenten zonder tekstversie voor doven en slechthorenden.

Slechts 9,7% van de onderzochte websites haalde een gewogen eindcijfer (*) van minstens 75%, de drempelwaarde om te kunnen spreken van een behoorlijk toegankelijke website. Dit is weinig, maar wel een verbetering ten opzichte van de 7% van de Toegankelijkheidsmonitor 2009 en de 4% van de Toegankelijkheidsmonitor 2007.

Dankwoord

AnySurfer dankt volgende organisaties die hun medewerking verleenden aan dit project:

 • De docenten en studenten van alle deelnemende hogescholen en het VDAB-opleidingscentrum in Genk
 • Het Provinciebestuur van Antwerpen voor de financiële ondersteuning
 • De Dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid voor het aanleveren van de steekproef van Vlaamse overheidssites
 • Andrew Catton en Avi Bryant van de webtoepassing DabbleDB voor het kosteloos beschikbaar stellen van gebruikersaccounts

Zonder de hulp en inzet van deze mensen hadden we dit onderzoek niet kunnen voeren.

Het AnySurferteam (Jeroen, Nymphaea, Gijs, Bart, Sophie en Roel)