Toegankelijkheidsmonitor 2009

Moniteur de l'accessibilité 2009


Inleiding

Veel mensen associëren toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking meteen met openbare gebouwen, overheidsdiensten of het openbaar vervoer. De evolutie van onze maatschappij naar een kennis- en informatiemaatschappij brengt de informatie van internet- en communicatietechnologie (ICT) echter steeds meer op de voorgrond.

Voor mensen met een functiebeperking hoeft de opmars van het internet niet de zoveelste drempel te zijn die zij moeten overwinnen. Integendeel: digitale informatie is van nature toegankelijker dan gedrukte of gesproken informatie. Het internet bezit hierdoor het potentieel om het communicatie- en informatiemedium bij uitstek te worden voor wie blind of slechtziend is, een motorische beperking heeft of om een andere reden een aangepaste computer gebruikt. Dit potentieel komt echter pas tot zijn recht als een website gebouwd is met aandacht voor een aantal toegankelijkheidsrichtlijnen.

De Toegankelijkheidsmonitor is een meetinstrument dat in 2007 door AnySurfer is ontwikkeld in samenwerking met K-point, het onderzoeks- en kenniscentrum betreffende ICT en inclusie van de Katholieke Hogeschool Kempen. De monitor brengt de toegankelijkheid van de Belgische websites tweejaarlijks in kaart. In de loop van het studiejaar 2008-2009 controleerden 276 bachelorstudenten informatica van drie Vlaamse hogescholen een steekproef van 336 Belgische websites op een vlotte toegankelijkheid.

Slechts 7% van de onderzochte websites haalde een gewogen eindcijfer (*) van minstens 75%, de drempelwaarde om te kunnen spreken van een behoorlijk toegankelijke website. Dit is bijzonder weinig, maar wel een duidelijke verbetering ten opzichte van het resultaat van de Toegankelijkheidsmonitor 2007. Bij de vorige editie slaagde immers slechts 4% van alle onderzochte websites. Deze vooruitgang met 3% is geen reden voor overmatig enthousiasme. Er is duidelijk nog werk aan de winkel.

Met dit project willen we studenten informatica, webdesign en multimedia — de webwerkers van de toekomst — doen nadenken over het belang van een toegankelijk internet en hen de principes van universeel ontwerp bijbrengen. Zo hopen we dat zij op hun beurt een steentje zullen bijdragen aan een toegankelijker internet. Met de resultaten van dit onderzoek zetten we voorts de problematiek in de kijker bij eigenaars van websites, webdesigners en ontwikkelaars, beleidsmakers en politici.

Steekproef

Op 10 juni 2009 staat de teller van geregistreerde domeinnamen die eindigen op .be bij DNS België dicht bij de kaap van 1 miljoen: 918.634. Daar zijn de Belgische websites die eindigen op .com, .org of een ander TLD niet inbegrepen. Al die sites controleren op toegankelijkheid is een onmogelijke opdracht. Daarom stelden we een steekproef samen die volgende categorieën bevat:

 • Bank en verzekering
 • Bouwen en wonen
 • Commerciële radio
 • Commerciële televisie
 • Communities
 • Concertzalen
 • Consumentenzaken
 • Eten en drinken
 • Film en muziek
 • Games
 • ICT-nieuws
 • Immobiliën
 • Jobs
 • Kinderen
 • Lifestyle en gezondheid
 • Muziekfestivals
 • Nieuws
 • Openbare radio
 • Openbare televisie
 • Overheid
 • Populaire weblogs
 • Portaalsites
 • Senioren
 • Shopping
 • Sport
 • Telecomaanbieders
 • Tickets
 • Toerisme
 • Vlaamse overheid (*)
 • Zoeken
 • Zoekertjes en veiling

Elke categorie bevat een vijftal websites. Er werden 149 websites gecontroleerd. Omdat er geen betrouwbare bronnen zijn met bezoekerscijfers voor Belgische websites, hebben we ons laten inspireren door de zoekresultaten van Google België. We hebben de optie 'Zoek in Belgische websites' aangevinkt en als zoekterm hebben we de naam van de categorie (waar nodig aangevuld met synoniemen en versterkende kernwoorden) gebruikt. De top vijf met meest relevante zoekresultaten hebben we als vertrekbasis genomen, maar een manuele filtering van de resultaten bleek noodzakelijk om de representativiteit van de steekproef te waarborgen.

De steekproef is samengesteld op 23 februari 2008. Elke categorie bevat zowel Franstalige als Nederlandstalige websites.

Op vraag van de dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid gebruikten we voor de categorie 'Vlaamse overheid' een aparte steekproef van 187 websites (*). Dat zijn de websites die gelinkt worden vanaf de portaalsite Vlaanderen. Zie bijlage voor de volledige lijst. De algemene steekproef bevat ook websites van de Vlaamse overheid, naargelang de resultaten van de betrokken categorie in Google. Zo komt bijvoorbeeld Sporza voor onder 'sport' terwijl het ook een website van de Vlaamse overheid is. Dubbels werden uit de steekproef verwijderd.

Het totaal aantal gecontroleerde websites bedraagt 336.

Methodologie

Om de steekproef van websites te controleren, deden we een beroep op de studenten van:

In een eerste fase verzorgt een technisch medewerker van AnySurfer en een ervaringsdeskundige één of meerdere gastcolleges bestaande uit een sensibiliserend en een technisch luik. Hierin maken de studenten kennis met de toegankelijkheidsrichtlijnen en de achterliggende filosofie. Daarnaast leren studenten een website doorlichten aan de hand van de QuickScan-procedure, een vereenvoudigde versie van de AnySurfer richtlijnen.

In de tweede fase is het tijd voor het echte werk waarbij elke student een rapport opstelt voor twee van de 336 websites in een gecontroleerde en beveiligde online-omgeving. De websites uit de lijst van de Vlaamse overheid werden dubbel doorgelicht door studenten van een verschillende hogeschool om de betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen. De sites in de algemene steekproef werden wegens gebrek aan capaciteit door één student doorgelicht.

AnySurfer QuickScan

De bestaande auditprocedure die AnySurfer hanteert, is uitgebreid en neemt veel tijd in beslag. Om een snel, maar betrouwbaar idee te krijgen van de toegankelijkheid van de gecontroleerde websites, was een ander instrument nodig. De AnySurfer QuickScan biedt een procedure die snel kan vaststellen of een website (on)toegankelijk is. Het is een selectie van de 15 criteria die de toegankelijkheid van een website het meest beïnvloeden. Aangezien deze criteria slechts een selectie vormen uit de volledige auditprocedure, doet de AnySurfer QuickScan geen uitspraak over de volledige toegankelijkheid van een website. Om te bepalen of een website toegankelijk is, moet een volledige audit uitgevoerd worden.

De QuickScan biedt met andere woorden een antwoord op de vraag: "Voldoet deze website aan de minimumcriteria om in aanmerking te komen voor het AnySurferlabel?".

Om tot een realistisch toegankelijkheidscijfer te komen, krijgt elk van de 15 criteria een gewicht (*) van 1, 2 of 3.

In de rapportage is elk ijkpunt beoordeeld als Oké, Niet oké, Niet van toepassing of Ik weet het niet, gevolgd door een toelichting. Rapporten die meer dan driemaal de beoordeling 'ik weet het niet' bevatten werden niet opgenomen in de resultaten. Een website slaagt voor de AnySurfer QuickScan indien ze een score haalt van minstens 75%.

De studenten controleerden minstens 6 representatieve pagina's van elke website. Daar horen altijd bij:

 • De homepage
 • De contactpagina
 • De sitemap
 • De zoekpagina
 • Twee typische inhoudspagina's

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 7% of 24 van de 336 onderzochte websites voldoet aan de basiscriteria die AnySurfer hanteert en hierdoor voldoende toegankelijk is voor bezoekers met een functiebeperking.

Volgende tabel bevat een overzicht met eindcijfers. De percentages geven het aantal websites aan dat een eindscore behaalde van minstens 75%. Het zijn de gewogen resultaten die van belang zijn; de niet-gewogen cijfers vermelden we slechts indicatief en geven geen realistisch beeld van de toegankelijkheid van de onderzochte websites.

  Niet gewogen (indicatief)Gewogen
Websites van de Vlaamse overheid 33% 10%
Belgische steekproef 17% 5%
Gehele steekproef 25% 7% (eindcijfer)

In volgende tabel kan u aflezen wat de gemiddelde score is voor ieder van de 15 gecontroleerde ijkpunten.

NummerCriteriumBelgiëVlaamse overheidGemidd. slaagpercentageGewicht (*)
1 Heeft iedere pagina een betekenisvolle titel? 64 % 60 % 62 % 2
2 Is de website bruikbaar zonder muis? 56 % 82 % 69 % 3
3 Zijn hyperlinks duidelijk te onderscheiden van andere tekst? 71 % 65 % 68 % 2
4 Is het klikgebied van hyperlinks minstens 15 bij 15 pixels groot? 65 % 70 % 67,5 % 1
5 Is de tekst eenvoudig te vergroten? 38 % 72 % 55 % 2
6 Treden bij vergroting geen overlappingen op? 80 % 82 % 81 % 1
7 Contrasteert de tekstkleur voldoende met de achtergrond? 46 % 68 % 57 % 2
8 Hebben alle afbeeldingen een alternatieve beschrijving? 37 % 53 % 45 % 3
9 Is gesproken tekst in audio- en videofragmenten ook tekstueel beschikbaar? 10 % 33 % 21,5 % 3
10 Zijn formulieren gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-tags? 37 % 53 % 45 % 3
11 Zijn gegevenstabellen gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-tags? 45 % 49 % 47 % 2
12 Zijn koppen gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-tags? 58 % 62 % 60 % 3
13 Zijn lijsten gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-tags? 79 % 74 % 76,5 % 1
14 Zijn er alternatieven voor belangrijke paginaonderdelen in Flash? 36 % 51 % 43,5 % 2
15 Voldoet de homepage strikt aan de HTML-versie die aangegeven staat in de broncode? 15 % 13 % 14 % 1

* Gewicht: Hoe hoger het cijfer, hoe zwaarder het doorweegt in de beoordeling van de website. Zo zal een website die niet voldoet aan criterium 2 (met gewicht 3), lager scoren dan een website die niet voldoet aan criterium 13 (met gewicht 1) terwijl ze evenveel negatief beoordeelde punten hebben.

1. Heeft iedere pagina een betekenisvolle titel? Gemiddelde score 62%.

Alle Belgische websites: 64% Vlaamse overheidssites: 60%

 • Alle Belgische websites: 64%
 • Vlaamse overheidssites: 60%

Iedere pagina moet een duidelijke en unieke titel krijgen. De paginatitel is het eerste paginakenmerk dat spraakprogramma's voor blinden voorlezen en daarom een belangrijke navigatiehulp. De titel verschijnt in de titelbalk van een webbrowser en wordt bovendien gebruikt in de resultaatlijst van zoekmachines. Wanneer u een webpagina in uw favorieten plaatst, wordt de titel automatisch overgenomen.

Een betekenisvolle paginatitel vermeldt naast de naam van de pagina ook de naam van de website, zoals bijvoorbeeld 'Onze diensten — Boekhoudkantoor Devloo' of 'Contact — Vlaanderen.be'.

 • België:
  • Voldoet: 64%
  • Van toepassing op alle websites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 60%
  • Van toepassing op alle websites

2. Is de website bruikbaar zonder muis? Gemiddelde score 69%.

Alle Belgische websites: 56% Vlaamse overheidssites: 82%

 • Alle Belgische websites: 56%
 • Vlaamse overheidssites: 82%
Bezoekers met een motorische beperking kunnen niet goed overweg met de muis. Ook blinden kunnen de muis niet hanteren en zijn aangewezen op het toetsenbord om de computer te bedienen. Over het algemeen hoeft een webdesigner daar niets speciaals voor te doen. Echter, op sommige websites zijn een aantal acties, zoals het openen van een menu, exclusief geassocieerd met muisfuncties. Hierdoor komt een aantal bezoekers vroeg of laat vast te zitten.

Menu's die pas openklappen wanneer u er met de muis over beweegt, komen het vaakst voor. Op sommige websites kan men knoppen pas activeren door de muisknop in te drukken en weer los te laten, of door te dubbelklikken, acties zonder equivalent voor wie het toetsenbord gebruikt. Gelukkig is er meestal slechts een kleine technische ingreep nodig om dergelijke scripts ook bruikbaar te maken voor wie enkel het toetsenbord kan gebruiken.

 • België:
  • Voldoet: 56%
  • Van toepassing op alle websites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 82%
  • Van toepassing op alle websites

3. Zijn hyperlinks duidelijk te onderscheiden van andere tekst? Gemiddelde score 68%.

Alle Belgische websites: 71% Vlaamse overheidssites: 65%

 • Alle Belgische websites: 71%
 • Vlaamse overheidssites: 65%
Het volstaat niet om links in doorlopende tekst aan te duiden met een afwijkende tekstkleur. Wie kleurenblind is of een monochroom beeldscherm gebruikt, moet de links ook kunnen herkennen op basis van een ander tekstkenmerk. Onderstreping is hiervoor het best geschikt.
 • België:
  • Voldoet: 71%
  • Van toepassing op alle websites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 65%
  • Van toepassing op alle websites

4. Is het klikgebied van hyperlinks minstens 15 bij 15 pixels groot? Gemiddelde score 67,5%

Alle Belgische websites: 65% Vlaamse overheidssites: 70%

 • Alle Belgische websites: 65%
 • Vlaamse overheidssites: 70%
Knoppen moeten groot genoeg zijn voor internetgebruikers met een beperkte motoriek en voor wie een muisraster, een aanwijsstok of een ander invoerapparaat gebruikt dat de muis vervangt.
 • België:
  • Voldoet: 65%
  • Van toepassing op alle websites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 70%
  • Van toepassing op 185 van 187 sites

5. Is de tekst eenvoudig te vergroten? Gemiddelde score 55%.

Alle Belgische websites: 38% Vlaamse overheidssites: 72%

 • Alle Belgische websites: 38%
 • Vlaamse overheidssites: 72%
Slechtzienden en vaak ook ouderen vinden de standaardgrootte van tekst op webpagina's te klein. Wat kleine en grote tekst is, is voor iedereen verschillend. Een ideale lettergrootte bestaat dan ook niet. Daarom vraagt dit criterium dat bezoekers de lettergrootte kunnen aanpassen met behulp van de ingebouwde functies van de browser. In Internet Explorer is dat bijvoorbeeld via het menu beeld, optie tekengrootte.
 • België:
  • Voldoet: 38%
  • Van toepassing op alle websites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 72%
  • Van toepassing op alle websites

6. Treden bij vergroting geen overlappingen op? Gemiddelde score 81%.

Alle Belgische websites: 80% Vlaamse overheidssites: 82%

 • Alle Belgische websites: 80%
 • Vlaamse overheidssites: 82%
Zorg ervoor dat geen overlappingen ontstaan die de leesbaarheid verminderen als bezoekers de tekengrootte aanpassen met behulp van de ingebouwde voorzieningen van de browsers. Wanneer de bezoeker bijvoorbeeld de optie 'Beeld > Tekengrootte > Extra groot' kiest in Internet Explorer moeten navigatie en inhoud leesbaar blijven.
 • België:
  • Voldoet: 80%
  • Van toepassing op alle websites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 82%
  • Van toepassing op alle websites

7. Contrasteert de tekstkleur voldoende met de achtergrond? Gemiddelde score 57%.

Alle Belgische websites: 46% Vlaamse overheidssites: 68%

 • Alle Belgische websites: 46%
 • Vlaamse overheidssites: 68%
Zorg ervoor dat de kleur van informatieve paginaonderdelen (zoals tekst en schema's) voldoende contrasteert met de achtergrond. Vermijd daarnaast de kleurencombinaties rood/groen, zwart/rood, wit/geel, en groen/blauw. Vooral slechtzienden en ouderen hebben hier baat bij maar ook de gemiddelde surfer, bijvoorbeeld in een omgeving met fel zonlicht.
 • België:
  • Voldoet: 46%
  • Van toepassing op alle websites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 60%
  • Van toepassing op alle websites

8. Hebben alle afbeeldingen een alternatieve beschrijving? Gemiddelde score 45%.

Alle Belgische websites: 37% Vlaamse overheidssites: 53%

 • Alle Belgische websites: 37%
 • Vlaamse overheidssites: 53%
Slechtzienden en blinden gebruiken speciale software die de teksten op het computerscherm vergroot, voorleest of weergeeft op een elektronische brailleregel. Die software kan ook afbeeldingen, grafische links en knoppen toegankelijk maken op voorwaarde dat de webdesigner of redacteur beknopte tekstbeschrijvingen heeft toegevoegd. Die teksten verschijnen niet op het scherm, maar worden wel opgepikt door de software die blinden en slechtzienden gebruiken. Daarom dient u aan iedere afbeelding een tekstbeschrijving te koppelen.
 • België:
  • Voldoet: 37%
  • Van toepassing op 147 van 149 sites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 53%
  • Van toepassing op 178 van 187 sites

9. Is gesproken tekst in audio- en videofragmenten ook tekstueel beschikbaar? Gemiddelde score 21,5%.

Alle Belgische websites: 10% Vlaamse overheidssites: 33%

 • Alle Belgische websites: 10%
 • Vlaamse overheidssites: 33%
In 2006 heeft YouTube de videorevolutie op het internet ingezet. Op Youtube.com kan iedereen videofragmenten uploaden en bekijken. YouTube maakt het beheerders van websites eenvoudig door videofragmenten te verpakken in een stukje code waardoor u ze kunt toevoegen op uw eigen website of blog. Miljoenen websites maken daar vandaag dankbaar gebruik van.

Iets meer dan 20% van de door ons onderzochte websites bevat een of meerdere video- of geluidsfragmenten. Als het om eigen content gaat, zoals reportages, interviews, instructiefilmpjes of televisiespots, dan is het noodzakelijk om dit materiaal toegankelijk te maken voor bezoekers die het geluid niet kunnen horen. Zelfs als ze gehost worden door websites als YouTube of GarageTV. Het zijn vanzelfsprekend vooral dove en slechthorende internetgebruikers die op problemen stuiten. Voor hen moet de gesproken inhoud van audio- en videofragmenten ook als tekst beschikbaar zijn op de website. Mensen die het geluid niet horen of de video niet zien, krijgen zo toegang tot dezelfde informatie. Voor video’s is het wenselijk dat er gesynchroniseerde ondertitels zijn (net zoals op televisie), maar dat is niet verplicht. Als de uitgeschreven tekst ook beschikbaar is op een afzonderlijke tekstpagina, is aan dit ijkpunt voldaan.

 • België:
  • Voldoet: 10%
  • Van toepassing op 46 van 149 sites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 33%
  • Van toepassing op 27 van 187 sites

10. Zijn formulieren gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-tags? Gemiddelde score 45%.

Alle Belgische websites: 37% Vlaamse overheidssites: 53%

 • Alle Belgische websites: 37%
 • Vlaamse overheidssites: 53%
Formulieren op internet bestaan enerzijds uit formuliervelden (zoals invoervelden, keuzerondjes, aankruisvakjes en keuzelijsten) en anderzijds uit instructies, die informatie geven bij een formulierveld. Het volstaat niet om deze instructies in de buurt van een veld te plaatsen; ze moeten ook expliciet met elkaar verbonden zijn in de broncode.

Dat is op de eerste plaats een belangrijke hulp voor blinden die een spraakprogramma gebruiken. Deze software kan niet zelf inschatten welke instructie bij welk formulierveld hoort. Door de twee met elkaar te verbinden kan de juiste instructie voorgelezen worden.

Het heeft ook voordelen voor muisgebruikers: om een keuzerondje of aankruisvakje aan te vinken of om de cursor in een veld te plaatsen volstaat het om op de instructie te klikken. Vooral mensen met een motorische beperking maken hier dankbaar gebruik van.

 • België:
  • Voldoet: 37%
  • Van toepassing op 147 van 149 sites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 53%
  • Van toepassing op 178 van 187 sites

11. Zijn gegevenstabellen gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-tags? Gemiddelde score 47%.

Alle Belgische websites: 45% Vlaamse overheidssites: 49%

 • Alle Belgische websites: 45%
 • Vlaamse overheidssites: 49%
Blinden en ernstig slechtzienden hebben geen visueel overzicht van een tabel. Daarom moeten hoofdingen correct aangeduid worden in de broncode. Op die manier kunnen zij makkelijker hun weg vinden in gegevenstabellen.
 • België:
  • Voldoet: 45%
  • Van toepassing op 67 van 149 sites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 49%
  • Van toepassing op 86 van 187 sites

12. Zijn koppen gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-tags? Gemiddelde score 60%.

Alle Belgische websites: 58% Vlaamse overheidssites: 62%

 • Alle Belgische websites: 58%
 • Vlaamse overheidssites: 62%
Om hypertekst toegankelijk te maken, volstaat het niet om visueel aan te duiden wat een kop, een lijst of een citaat is. U moet ook de bijbehorende structuurtags gebruiken in de broncode van de website. Zo kunnen spraakprogramma's automatisch inhoudsopgaves samenstellen en lijsten met verschillende niveaus beter doorzoekbaar maken. Dat is ondermeer nuttig voor blinden en dyslectici.

Semantisch gestructureerde hypertext past zich ook beter aan aan persoonlijke stijlbladen. Met behulp daarvan kunnen slechtzienden de kleur, het lettertype, de grootte en de positie van verschillende tekst- en paginadelen nauwkeuriger bepalen.

 • België:
  • Voldoet: 58%
  • Van toepassing op 138 van 149 sites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 62%
  • Van toepassing op 181 van 187 sites

13. Zijn lijsten gemarkeerd met de hiervoor bestemde HTML-tags? Gemiddelde score 76,5%.

Alle Belgische websites: 79% Vlaamse overheidssites: 74%

 • Alle Belgische websites: 79%
 • Vlaamse overheidssites: 74%
Dit criterium is identiek aan het vorige maar richt zich specifiek op het gebruik van lijsten in plaats van koppen.
 • België:
  • Voldoet: 79%
  • Van toepassing op 124 van 149 sites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 74%
  • Van toepassing op 173 van 187 sites

14. Zijn er alternatieven voor belangrijke paginaonderdelen in Flash? Gemiddelde score 43,5%.

Alle Belgische websites: 36% Vlaamse overheidssites: 51%

 • Alle Belgische websites: 36%
 • Vlaamse overheidssites: 51%
Adobe Flash is een bedrijfseigen browser plug-in waarmee webontwikkelaars interactieve en multimediale webtoepassingen kunnen bouwen. Flash is ook populair bij wie animaties, spelletjes en advertenties ontwerpt voor het web.

Ondanks de populariteit van de plug-in, zijn websites met Flash traditioneel een belangrijk struikelblok voor blinde en slechtziende internetgebruikers. Dat heeft niet alleen te maken met de complexiteit en het sterke visuele karakter van de meest Flash-toepassingen. Flash is van oorsprong een grotendeels gesloten technologie. Voor ontwikkelaars van aangepaste software voor slechtzienden en blinden is het daarom erg lastig om ondersteuning in te bouwen voor Flash. In dat opzicht is Flash tegengesteld aan de webstandaarden HTML en CSS waarvan alle specificaties vrij beschikbaar zijn en niet toebehoren aan een bedrijf.

Er is slechts een handvol programma’s op de markt, bovendien beperkt tot gebruikers van Microsoft Windows, die blinde en slechtzienden basistoegang geven tot Flash-toepassingen. Om een website toegankelijk te kunnen noemen, is het daarom noodzakelijk om een alternatief aan te bieden voor onderdelen die gebruikmaken van Flash. Als Flash louter decoratief gebruikt wordt, is een alternatief overbodig.

 • België:
  • Voldoet: 36%
  • Van toepassing op 40 van 149 sites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 51%
  • Van toepassing op 16 van 187 sites

15. Voldoet de homepage strikt aan de HTML-versie die aangegeven staat in de broncode? Gemiddelde score 14%.

Alle Belgische websites: 15% Vlaamse overheidssites: 13%

 • Alle Belgische websites: 15%
 • Vlaamse overheidssites: 13%
Het World Wide Web Consortium, kortweg W3C, is de organisatie die de standaarden voor het internet bepaalt. Een website die de standaard voor HTML volgt, bevat reeds een stevige basis om ook toegankelijk te zijn. U kunt een website snel en eenvoudig controleren door het webadres in te vullen op http://validator.w3.org.
 • België:
  • Voldoet: 15%
  • Van toepassing op alle websites
 • Vlaamse overheid
  • Voldoet: 13%
  • Van toepassing op alle websites

Top 5

Binnen de steekproef die is uitgevoerd (149 websites voor de algemene steekproef en 187 Vlaamse overheidssites), scoren volgende websites het hoogst. Het gaat om een momentopname en het is daarom mogelijk dat dezelfde websites bij een volgende test een hoger of lager eindcijfer zullen scoren.

Vlaamse overheid

 1. Week van de Smaak (89%)
 2. Vlaamse Landmaatschappij (89%)
 3. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (86%)
 4. Vlaanderen.be (82%)
 5. Taalwetwijzer (79%)

Algemene steekproef

 1. Vooruit Gent (76%)
 2. Rock Werchter (75%)
 3. Spotter (74%)
 4. Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (74%)
 5. Kieskeurig (71%)

Conclusie

De overgrote meerderheid van de onderzochte websites (93%) voldoet niet aan de basiscriteria die een website toegankelijk maken voor bezoekers met een beperking. De sites van de Vlaamse overheid scoren iets beter dan de algemene steekproef van Belgische websites. Bijna de helft van de onderzochte websites voorziet alternatieve omschrijvingen van afbeeldingen voor blinden. Personen met een motorische beperking kunnen op 7 van de 10 sites navigeren met het toetsenbord. Slechts 2 op 10 websites voorziet in ondertiteling of een tekstversie van audio- en videofragmenten voor doven en slechthorenden.

Slechts 7% van de onderzochte websites haalde een gewogen eindcijfer (*) van minstens 75%, de drempelwaarde om te kunnen spreken van een behoorlijk toegankelijke website. Dit is bijzonder weinig, maar wel een duidelijke verbetering ten opzichte van het resultaat van de Toegankelijkheidsmonitor 2007. Bij de vorige editie slaagde immers slechts 4% van alle onderzochte websites. Deze vooruitgang is geen reden voor overmatig enthousiasme. Er is duidelijk nog werk aan de winkel.

Dankwoord

AnySurfer dankt volgende organisaties die hun medewerking verleenden aan dit project:

Zonder de hulp en inzet van deze mensen hadden we dit onderzoek niet kunnen voeren.

Het AnySurferteam (Jeroen, Nymphaea, Gijs, Bart, Sophie en Roel)